Våra avdelningar

Foto: Pernilla Berglund Foto: Pernilla Berglund

Vår förskola består sex avdelningar som är anpassade efter barnens ålder och egna utforskande. Vi arbetar utifrån barnens intressen och behov. Under dagen delas barngruppen in i smågrupper utifrån vad avdelningen arbetar med i projektet. Vi vistas utomhus varje dag och ger oss ut i närområdet, som inbjuder till spännande lekar både för stora och små.

Delfinen, Sälen och Pingvinen

På dessa avdelningar är miljöerna och materialen anpassade efter barn i åldrarna 1–3 år. Miljöerna och materialen lockar barnen till ett utforskande och lärande som sätter deras kreativitet och fantasi i gungning tillsammans med kompisar och pedagoger. Miljöerna är planerade så att barnen själva ska kunna ta fram material och fritt röra sig mellan de olika rummen. Tillsammans med pedagogerna provar vi på lera, måla, rita, bygga, dansa och att röra oss mellan de analoga och digitala verktygen.

Hajen 1 och Hajen 2

På dessa avdelningar går förskolans äldsta barn. På de äldre barnens avdelningar är projektet som avdelningarna arbetar med en central mötespunkt för barnen. Spår från morgonens arbete lever kvar så att barnen själva kan fortsätta arbeta och utforska. Att bygga och konstruera är lika självklart som att måla och rita. Vi rör oss även i den digitala världen tillsammans med barnen och ger dem en möjlighet att möta det analoga med digitala verktyg för att skapa nya lärdomar och sätt att se på omvärlden.

Valen

Valen är en kommungemensam avdelning för barn inom autismspektrat. Barnen vistas i mindre grupp med hög personaltäthet. På Valen används ett arbetssätt som bygger på en strukturerad och tydliggörande pedagogik inspirerad av TEACCH-metoden och vi utgår från varje barns utvecklingsnivå, behov och intressen. Barnen har en individuell handlingsplan som upprättas i samarbete med vårdnadshavare.

Senast uppdaterad: 23 maj 2019