Organisation och ledning

Foto: Mostphotos

Förskolan Dragspelet tillhör Brandbergens förskoleområde tillsammans med förskolorna Tamburinen, Trombonen och Trumman.

Vi i Brandbergens förskoleområde arbetar för att ta till vara på varandras kompetenser och vi växer genom kollegialt lärande samt genom att vi samarbetar och inspirerar varandra till vidareutveckling. Hos oss är det viktigt att alla känner sig delaktiga och att alla är lika viktiga oavsett yrkeskategori. Förskolläraren har dock ett avdelningsansvar och ska leda och fördela arbetet på sin avdelning, men vi ser att det är vi som gör jobbet tillsammans!

På våra förskolor arbetar vi i arbetslag. De äldre barnens avdelningar samarbetar mycket under dagen och de yngre barnens avdelningar samarbetar i den mån det är möjligt, till exempel har de tvärgrupper för skogutflykter och besök i lekparker. Vi har en samordnare som ser till att all samordning på förskolan fungerar, som att det till exempel finns vikarie då någon ordinarie pedagog är ledig och så vidare.

Senast uppdaterad: 6 juli 2018